วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้อง" โดยมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลส 10 ชุด เพื่อใช้ในโรงอาหารของโรงเรียนพร้อมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่ ครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดราชบูรณะ

 วันนี้ 27 ก.ค.65

เวลา 11.00 น.
พล.ต.ต.สยาม บุญสม รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6
พ.ต.อ.เกียรติกุล สนธิเณร รอง ผบก.น.6
พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล รอง ผบก.ศฝร.ฯ ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.น.6
พ.ต.อ.วิวัฒนชัย บุญญานุพงศ์ ผกก.ฝอ.บก.น.6
พ.ต.อ.นภัสพงษ์ โฆษิตสุริยมณี ผกก สน.พระราชวัง
คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สส.กรุงเทพมหานคร
คุณวรเทพ คันตะปุระ ประธานกต.ตร.สน.พระราชวัง
คุณฐิติธร บุพพารัมณีย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าอาวุธปืนแห่งประเทศไทย
พร้อมจิตอาสา บก.น.6 และจิตอาสา สน.พระราชวัง
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ
”พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
โดยจัดกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้อง"
โดยมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลส 10 ชุด เพื่อใช้ในโรงอาหารของโรงเรียนและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่ ครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.