วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตรวจเยี่ยมชุมชนตรอกโพธิ์ เพื่อตรวจเยี่ยมรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชน พร้อมร่วมแจก ข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และประชาสัมพันธ์ตามโครงการ “ซองผ้าป่าข้อมูลข่าวสาร”

ตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่และมอบหน้ากากอนามัยและสิ่งของบริโภค ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืชแก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนตรอกโพธิ์

ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ท้องพระโรง สน.พระราชวัง