วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันนี้ (31 ต.ค.64) เวลา 15.40 น. พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 (นครบาล6) ว.4 สัมพันธ์ สำราญ 2-1 ตรวจเส้นทาง ภารกิจ เส้นทาง 093 ว.10 ลานเจษฎาบดินทร์ ถ.ราชดำเนิน

วันนี้ (31 ต.ค.64) เวลา 19.15 น. พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 (นครบาล6) ว.4 สัมพันธ์จุด ว.43 หน้าจามจุรีสแควร์ พบ จักรวรรดิ 2-2 พร้อมกำลัง เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 (นครบาล6) ตรวจกำลังชุดเคลื่อนที่เร็ว หน้า สตช. กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุม ว.24นี้ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สน.บางรัก จับกุมคนร้ายก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์

สน.ยานนาวา ใช้ปืนไฟฟ้าระงับเหตุ ตัวประกันปลอดภัย

พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 (นครบาล6) มาตรวจ สน.ยานนาวา พร้อมกำชับข้อสังการกวดขันบ่อนการพนัน, อบายมุข และสถานบันเทิง โดยเฉพาะบ่อนการพนันที่เป็นการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 หากพบให้จับกุมและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 (นครบาล6) พร้อมด้วย สวป.สน.จักรวรรดิ , สว.จร.สน.จักรวรรดิ ออกตรวจการจราจรและตรวจเยี่ยม ร้านค้าทอง ถนนเยาวราช