วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผบก.น.6 การทำบุญผ้าป่า สามัคคี ณ. วัดบัวคล้อ จ.ร้อยเอ็ด

กระผม พ.ต.ท. พงศ์ดนัย วิมุกติบุตร รอง ผกก. ป. สน. จักรวรรรดิ หัวหน้าสำนักงาน ผบก. น.6 ในนามตัวแทนของ ผบก. น.6 ขอกราบขอบพระคุณ พี่สุเทพ พี่ปรีดา ท่านผู้กำกับโชคชัย คณะเจริญ ผกก. สน. จักรวรรดิและ กต.ตร. สน. จักรวรรดิทุกท่านรวมถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจ สน. จักรวรรดิทุกท่านที่ให้ความเมตตาและสนับสนุน ช่วยเหลือให้การทำบุญผ้าป่า สามัคคี ณ. วัดบัวคล้อ จ.ร้อยเอ็ด ของ พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผบก.น.6 ซึ่งท่านเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ เป็นอย่างดี และด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของทุกท่านทุกฝ่ายทำให้การทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้น ได้ยอดทำบุญทั้งสิ้น 1,518,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) กระผมขอให้กุศลผลบุญครั้งนี้จงบันดาลพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เฮงๆรวยๆ ...มายังทุกท่านเทอญ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผบก.น.6 เป็นประธานปล่อยแถวข้าราชการตำรวจ ไม่ให้จำหน่ายเครื่องสำอางค์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อย.

วันที่ 3 เม.ย.61 เวลาประมาณ 14.00 น. พล.ต.ต.ดุสิต  สมศักดิ์  ผบก.น.6 เป็นประธานปล่อยแถวข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ  เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รณรงค์ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ผู้ค้าในพื้นที่ สน.จักรวรรดิไม่ให้จำหน่ายเครื่องสำอางค์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อย.โดยมี พ.ต.ท.พงศ์ดนัย  วิมุกติบุตร (จ.2) พ.ต.ท.ชาญณรงค์  สันตยานนท์ (จ.3) พ.ต.ท.นพรุจ  จิตมั่น (จ.4) ให้การต้อนรับและนำตรวจสอบร้านค้าในพื้นที่


วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีมอบใบกรมธรรม์ ประกันชีวิต ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.๖

พิธีมอบใบกรมธรรม์ ประกันชีวิต ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.๖ สน.ละ ๑๐ นาย รวม ๘๐ นาย ณ ห้องประชุมใหญ่ บก.น.๖ วันนี้ (๒๐ เม.ย.๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น.โดย คณะผู้บริหารของ บริษัทประกันภัย Bangkok Insurance ผู้มอบ และมี พล.ต.ต.ดุสิต. สมศักดิ์ ผบก.น.๖ เป็นประธาน รับมอบ และได้มอบใบกรมธรรม์ให้กับข้าราชการตำรวจ สน.ในสังกัด
 

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

ผบก.น.6 ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์

เปิดโครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร

วันนี้ ( 15 ต.ค. 60 ) เวลา 08:45 น. 
รรท.ผบก.น.6 ( พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ) 
ให้เกียรติมาเป็นผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ อาคาร BTU HaLL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผบก.น.6, ราชวัง 1 ร่วมปล่อยแถวจิตอาสา

14 ต.ค.60 เวลา 09.00 น.       พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์   ผบก.น.6, ราชวัง 1,2 ร่วมปล่อยแถวจิตอาสา ‘เราทำความดีด้วยหัวใจ’ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ

ประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ วันอังคารที่ ๑๐ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาเขตบพิตรพิมุขโดย พล.ต.ต.ดุสิต  สมศักดิ์ รรท.ผบก.น.๖ เป็นประธาน

วันที่ 11 ต.ค. 60 เวลา 16.30 น.
พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผบก.ผอ.รรท.ผบก.น.6
เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวจิตอาสา   เฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่สายตรวจ ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 6


วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

นครบาล6 เปิดโครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร

วันนี้ ( 9 ต.ค. 60 ) เวลา 10:00 น.
ผบก.ผอ. รรท.ผบก.น.6 ( พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ )
ให้เกียรติมาเป็นผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้านงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจพิธีรับ-ส่งมอบตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6

ข่าวสาร บก.น.6   วันที่ 28 ก.ย.60 เวลา 10.30  พิธีรับ-ส่งมอบตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6    พล.ต.ต.ดร.ทรงพล วัธนะชัย  ผบก.น.6  และ พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผบก.ผอ.ดำรงตำแหน่ง รรท.ผบก.น.6 โดยมี รอง ผบก.น.6,    ผกก.สน.ในสังกัด บก.น.6,     ผกก.สส.บก.น.6,  รอง ผกก.ป., รอง ผกก.สส.,  รอง ผกก.จร.สน.ในสังกัด บก.น.6,  เข้าร่วมพิธี-ส่งมอบตำแหน่ง ข้างต้นณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 บก.น.6