วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผบก.น.6 การทำบุญผ้าป่า สามัคคี ณ. วัดบัวคล้อ จ.ร้อยเอ็ด

กระผม พ.ต.ท. พงศ์ดนัย วิมุกติบุตร รอง ผกก. ป. สน. จักรวรรรดิ หัวหน้าสำนักงาน ผบก. น.6 ในนามตัวแทนของ ผบก. น.6 ขอกราบขอบพระคุณ พี่สุเทพ พี่ปรีดา ท่านผู้กำกับโชคชัย คณะเจริญ ผกก. สน. จักรวรรดิและ กต.ตร. สน. จักรวรรดิทุกท่านรวมถึงข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจ สน. จักรวรรดิทุกท่านที่ให้ความเมตตาและสนับสนุน ช่วยเหลือให้การทำบุญผ้าป่า สามัคคี ณ. วัดบัวคล้อ จ.ร้อยเอ็ด ของ พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์ ผบก.น.6 ซึ่งท่านเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ เป็นอย่างดี และด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของทุกท่านทุกฝ่ายทำให้การทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้นั้น ได้ยอดทำบุญทั้งสิ้น 1,518,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท) กระผมขอให้กุศลผลบุญครั้งนี้จงบันดาลพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เฮงๆรวยๆ ...มายังทุกท่านเทอญ