วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีมอบใบกรมธรรม์ ประกันชีวิต ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.๖

พิธีมอบใบกรมธรรม์ ประกันชีวิต ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.๖ สน.ละ ๑๐ นาย รวม ๘๐ นาย ณ ห้องประชุมใหญ่ บก.น.๖ วันนี้ (๒๐ เม.ย.๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น.โดย คณะผู้บริหารของ บริษัทประกันภัย Bangkok Insurance ผู้มอบ และมี พล.ต.ต.ดุสิต. สมศักดิ์ ผบก.น.๖ เป็นประธาน รับมอบ และได้มอบใบกรมธรรม์ให้กับข้าราชการตำรวจ สน.ในสังกัด