วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบก.น.6 จัดงานวันเด็ก และมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด