วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

การประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6          วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พัฒนา  เพศยนาวิน ผบก.น.6 ประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจ 
 กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ณ ห้องประชุม สน.บางรัก