วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

            วันที่ 11 เมษายน  2562  กองบังคับการตำรวจนครบาล 6  จัดโครงการรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ  ห้องประชุมใหญ่ บก.น.6  
            พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.6  ประชาชน และผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ในการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป