วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

พิธีประดับยศ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6


          วันที่ 8 เมษายน 2562  พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 พร้อมด้วย รอง ผบก.น.6 เป็นประธานพิธีประดับยศร้อยตำรวจตรี แก่ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป สังกัด บก.น.6 จำนวน 31 นาย
      ทั้งนี้ ผบก.น.6 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการประดับยศ ว่า ขอให้นายตำรวจสัญญาบัตรใหม่ทุกนายมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มุ่งมั่นตั้งใจนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ