วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมบริหาร บก.น.6

           วันที่ 27 พ.ค.62  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 (นครบาล 6) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์  บุญยืนอนนต์ รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-1), พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-2) ,พ.ต.อ.กานต์  ธรรมเกษม รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-3),พ.ต.อ.จารุต  ศรุตยาพร รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-4),พ.ต.อ.พลฑิต ไชยรส รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-5),พ.ต.อ.สุปัฏน์ จรจันทึก รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-6),พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-7),ผกก.สน.ฯ,ผกก.สส.ฯ,ผกก.ฝอ.ฯ,ผกก.(สอบสวน)ฯ และ จนท.ตำรวจในสังกัด ร่วม ประชุมบริหาร บก.น.6 ณ ห้องประชุมใหญ่ บก.น.6


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การตรวจราชการของ จเรตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562

            เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น.  พล.ต.ต.สุจินต์  มีกะจิตต์ ผบก.กต. 10 จต.  และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการที่ บก.น.6  โดยมี พล.ต.ต.พัฒนา  เพศยนาวิน ผบก.น.6  และข้าราชการตำรวจ บก.น.6 ให้การต้อนรับการตรวจราชการของ จเรตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งทางจเรจะต้องออกตรวจราชการ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ในการตรวจราชการจะมีทั้งการตรวจสอบการฝึกตามยุทธวิธีตำรวจ  และตรวจงานทั้ง 5 ด้าน ตามแผนกต่าง ๆ  ซึ่งในส่วนของ บก.น.6 การตรวจราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

              เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 พ.ค. 62  พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 พร้อม ข้าราชการตำรวจ บก.น.6 (จิตอาสา)  เจ้าหน้าที่เขตพระนครจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ถนนและลานบริเวณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ได้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการ ของ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 และอยากให้ข้าราชการตำรวจ บก.น.6  ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ถวายพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทำงานเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้เห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างสามัคคี มีจิตสาธารณะ ในการทำกิจกรรมวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุม กำชับการป้องกันปรามปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 9 พ.ค. 62  เวลา 13.30 น.
         พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 (ประธานในการประชุม)
พร้อมด้วย , นครบาล 6-4 , นครบาล 6-6 , ผกก.สน. , กก.สส. ในสังกัด บก.น.6 ร่วมประชุม กำชับการป้องกันปรามปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ณ ห้องประชุมใหญ่ บก.น.6