วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

              เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 พ.ค. 62  พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 พร้อม ข้าราชการตำรวจ บก.น.6 (จิตอาสา)  เจ้าหน้าที่เขตพระนครจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ถนนและลานบริเวณ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ได้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการ ของ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 และอยากให้ข้าราชการตำรวจ บก.น.6  ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ถวายพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทำงานเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้เห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างสามัคคี มีจิตสาธารณะ ในการทำกิจกรรม