วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมบริหาร บก.น.6

           วันที่ 27 พ.ค.62  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 (นครบาล 6) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์  บุญยืนอนนต์ รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-1), พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-2) ,พ.ต.อ.กานต์  ธรรมเกษม รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-3),พ.ต.อ.จารุต  ศรุตยาพร รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-4),พ.ต.อ.พลฑิต ไชยรส รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-5),พ.ต.อ.สุปัฏน์ จรจันทึก รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-6),พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-7),ผกก.สน.ฯ,ผกก.สส.ฯ,ผกก.ฝอ.ฯ,ผกก.(สอบสวน)ฯ และ จนท.ตำรวจในสังกัด ร่วม ประชุมบริหาร บก.น.6 ณ ห้องประชุมใหญ่ บก.น.6