วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ วัดทิพยวารีวิหาร

           เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 มิ.ย. 62  พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.มาโนช  กันเกลา ผกก.ฝอ.บก.น.6 นำข้าราชการตำรวจ บก.น.6 จำนวน 45 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ณ วัดทิพยวารีวิหาร ซอยทิพย์วารี ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานครวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2

ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.6 ร่วมโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 2
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ สวนสราญรมย์

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการ วินจักรยานยนต์สามัคคีร่วมใจ สร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัยให้กับประชาชน

               วันที่ 19 มิ.ย. 2562  เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 เป็นประธาน โครงการ 
วินจักรยานยนต์สามัคคีร่วมใจ สร้างความเชื่อมั่น ปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมด้วย พ.ต.อ.จารุต  ศรุตยาพร รอง ผบก.น.6 ,ผกก.สน.ในสังกัด  บก.น.6 ,ประชาชน และ วินจักรยานยนต์ ในพื้นที่ ร่วมอบรมและให้ความรู้ ความเชื่อมั่น ความสามัคคีร่วมใจ ความปลอดภัยให้กับวินจักรยานยนต์และประชาชน ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการจิตอาสา บก.น.6 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562


          วันที่ 3 มิ.ย. 2562 เวลา 07.30 น. กิจกรรมจิตอาสา บก.น.6 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่บริเวณคลองคูเดิม ด้านหลังศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม