วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ วัดทิพยวารีวิหาร

           เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 มิ.ย. 62  พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.มาโนช  กันเกลา ผกก.ฝอ.บก.น.6 นำข้าราชการตำรวจ บก.น.6 จำนวน 45 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ณ วัดทิพยวารีวิหาร ซอยทิพย์วารี ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร