วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ คลองยายหรั่ง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

            วันที่ 27 ก.ค. 62  เวลา 07.00 น.พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6  
  พร้อมด้วย พ.ต.อ.มาโนช  กันเกลา ผกก.ฝอ.บก.น.6 นำข้าราชการตำรวจ บก.น.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
 "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ณ คลองยายหรั่ง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กต.ตร.สัญจร บก.น.6 วันที่ 11 ก.ค.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข


             วันที่ 11 ก.ค.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น. พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.6 , คณะ กต.ตร.กทม., อนุ กต.ตร.กทม., คณะ อนุ กต.ตร.บก.น.6, คณะ กต.ตร. สน.ในสังกัด บก.น.6 ร่วมประชุม กต.ตร.สัญจร บก.น.6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 และตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่ บก.น.6 เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น นำมาซึ่งความร่วมมือร่วมเข้าใจ ป้องกันอาชญากรรม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการ ป้องกันอาชญากรรม CRIME PROJECT บก.น.6 คิดแบบคิด ฉัตรประภาชัย คนไทยคนเดียวที่เป็นทั้งตำรวจเเละสรรพากรในอเมริกา

โครงการ ป้องกันอาชญากรรม CRIME PROJECT บก.น.6 วันที่ 25 ก.ค. 2562
คิดแบบคิด ฉัตรประภาชัย คนไทยคนเดียวที่เป็นทั้งตำรวจเเละสรรพากรในอเมริกา

"คิดแบบคิด ฉัตรประภาชัย" เป็นแนวเรื่องที่มาจากชีวิตจริง และประสบการณ์ตรงที่จะใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาได้ สื่อจากปลายปากกาของ "คุณคิด ฉัตรประภาชัย"    ซึ่งเป็นคนไทยที่ไปประกอบอาชีพเป็นสรรพากร สรรพสามิต ของรัฐแคลิฟอร์เนีย อยู่ที่อเมริกา และยังสละเวลาที่เป็นส่วนตัวไปช่วยงานสังคมอีก นั่นคือ การเข้าไปเป็นตำรวจในแอลเอ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเชอริฟ (ซึ่งเป็นงานที่มีค่าจ้างน้อยมาก) แต่ด้วยใจรัก คุณคิดจึงพยายามฝึกอบรม เพื่อสอบเข้า ไปทำงานช่วยเหลือสังคม