วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผบ.ตร. ประกาศเกียรติคุณ กต.ตร.สังกัด บก.น.6

        เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ ห้องอุลตร้า แอเรียน่า ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าโชว์ดีซี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ (กต.ตร.) ในส่วนของคณะกต.ตร.กทม. และ กต.ตร. ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 โดยมี พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผบก.น.6, พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.6, คุณเปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธานอนุ กต.ตร.บก.น.6 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ กต.ตร.กทม.บก.น.6 และกต.ตร.ทุกสน.ในสังกัด บก.น.6 ได้เข้าร่วมประชุมรับรางวัล


.วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 9 คัน


             ด้วยกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์
 จำนวน 9 คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
ณ กองบังคับการตำราจนครบาล 6 ถนนตรีเพชร แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรายการสิ่งของหลวงและเงื่อนไขได้ที่ 
ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจนครบาล 6