วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและเครือข่ายภาคีประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกจราจรและรักษาความปลอดภัยประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35


      วันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 (นครบาล 6) พร้อมด้วย 
พ.ต.อ.จารุต  ศรุตยาพร รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-3)  พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.6 (นครบาล 6-6)  ผกก. , รอง ผกก. และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.6 ร่วมเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและเครือข่ายภาคีประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกจราจรและรักษาความปลอดภัยประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35  โดยมี กต.ตร. ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้แทนสำนักงานเขต พ่อค้า รปภ.ในพื้นที่บก.น.6 รถไฟฟ้าและโรงแรมต่างๆ และ  วินจยย.รวม 240 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว


วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตรวจพื้นที่ รักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35


               วันที่ 29 ตุลาคม 2562  พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์  ผบก.น.6  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภพธร  จิตต์หมั่น  รอง ผบก.น.6
พ.ต.อ.พรณรงค์ สริยชัยวงษ์ ผกก.สน.ยานนาวา ,พ.ต.ท.กำพล  เลี้ยงเจริญทรัพย์ รอง ผกก.ป.สน.ยานนาว
พ.ต.ท.ณัฐ  มนัส รอง ผกก.สส.สน.ยานนาว, พ.ต.ท.สุลักษณ์  แก้วไพจิตร์  รอง ผกก.จร. ตรวจพื้นที่ รักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 เขตพื้นที่ไข่ขาว พื้นที่รับผิดชอบ บก.น.6  ประกอบด้วย พื้นที่โดยรอบ โรงแรมแชงกรี-ลา, ท่าเรือสาทร, BTS สะพานตากสิน,ห้างโรบินสันบางรัก
                พร้อมแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน โดยมี ,ผู้นำชุมชน ,ผู้นำโต๊ะอิหม่าม , อาสาตำรวจบ้าน  ,เทศกิจ กทม.,ตัวแทน รปภ. โรงแรมแชงกรี-ลา ,ตัวแทน รปภ. ท่าเรือสาทร , ตัวแทน รปภ. BTS สะพานตากสิน, ตัวแทน รปภ.ห้างโรบินสันบางรัก , วิน จยย. ,วินรถตุ๊กๆ และผู้ประกอบการร้านค้า ในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4 วันที่ 29 ต.ค. 2562

        วันที่ 29 ต.ค. 62​ เวลา​ 11.00​ น. พ.ต.อ.มาโนช กันเกลา ผกก.ฝอ.บก.น.6 ประธาน​,
พ.ต.อ.ทวี และล้ำเลิศผกก. สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6,
พ.ต.อ.พิทยา พุทธานุ ผกก. สอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.น.6
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.6 กลุ่มงานสอบสวน และศอ.ปส.บก.น.6
ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่​ 4 ณ ห้องประชุม บก.น.6

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ต.ค. 2562

       วันนี้ที่​ 22 ต.ค.62​ เวลา​ 11.00​ น.พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ประธาน​ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.6 กลุ่มงานสอบสวน และศอ.ปส.บก.น.6 ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่​ 3 ประจำเดือน​ ต.ค.​ 62 ณ ห้องประชุม บก.น.6


วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของผู้บังคับบัญชา บก.น.6 นี้​ 16 ต.ค.62​ เวลา​ 15.00​ น

วันนี้​ 16 ต.ค.62​ เวลา​ 15.00​ น.

พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ประธาน​ พร้อมด้วย​ รอง​ ผบก.น.6, ผกก., รอง​ ผกก., สว.ในสังกัด​ บก.น.6​ ประชุมข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม บก.น.6วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่​ 2 วันที่ 15 ต.ค. 2562

วันนี้ที่​ 15 ต.ค.62​ เวลา​ 11.00​ น.
พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ประธาน​ พร้อมด้วยข้าราชการ ฝอ.บก.น.6 กลุ่มงานสอบสวน และศอ.ปส.บก.น.6 ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่​ 2 ประจำเดือน​ ต.ค.​ 62 ณ ห้องประชุม บก.น.6