วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตรวจพื้นที่ รักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35


               วันที่ 29 ตุลาคม 2562  พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์  ผบก.น.6  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภพธร  จิตต์หมั่น  รอง ผบก.น.6
พ.ต.อ.พรณรงค์ สริยชัยวงษ์ ผกก.สน.ยานนาวา ,พ.ต.ท.กำพล  เลี้ยงเจริญทรัพย์ รอง ผกก.ป.สน.ยานนาว
พ.ต.ท.ณัฐ  มนัส รอง ผกก.สส.สน.ยานนาว, พ.ต.ท.สุลักษณ์  แก้วไพจิตร์  รอง ผกก.จร. ตรวจพื้นที่ รักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 เขตพื้นที่ไข่ขาว พื้นที่รับผิดชอบ บก.น.6  ประกอบด้วย พื้นที่โดยรอบ โรงแรมแชงกรี-ลา, ท่าเรือสาทร, BTS สะพานตากสิน,ห้างโรบินสันบางรัก
                พร้อมแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน โดยมี ,ผู้นำชุมชน ,ผู้นำโต๊ะอิหม่าม , อาสาตำรวจบ้าน  ,เทศกิจ กทม.,ตัวแทน รปภ. โรงแรมแชงกรี-ลา ,ตัวแทน รปภ. ท่าเรือสาทร , ตัวแทน รปภ. BTS สะพานตากสิน, ตัวแทน รปภ.ห้างโรบินสันบางรัก , วิน จยย. ,วินรถตุ๊กๆ และผู้ประกอบการร้านค้า ในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด