วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จัดพิธีรับ-ส่งมอบหน้าที่ ผบก.น.6


            เมื่อเวลา 08.09 น. วันที่ 1 ต.ค. กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ได้มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ระหว่าง พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน กับ พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6  คนใหม่ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง