วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีสักการะ องค์หม่าโจ้ว จากเกาะเหมยโจว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

       วันที่ 6 พ.ย.2562  เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์  ผบก.น.6  พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.6 , พ.ต.อ.โชคชัย  คณะเจริญ ผกก.สน.จักรวรรดิ ,พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์  ทรัพย์สมบัติ ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 รอง ผกก. ป. ,รอง ผกก. จร.,ในสังกัด บก.น.6
คุณมนตรี มังกรกนก, คุณไชยไว พูนลาภมงคล ,กต.ตร.บก.น.6  และคณะกรรมการจัดพิธีสักการะองค์หม่าโจ้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีสักการะองค์หม่าโจ้ว จากเกาะเหมยโจว มณฑลฮกเกี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุม บก.น.6