วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2563

             วันนี้ 24 ธันวาคม 2562 ที่ ลานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1
พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย
พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
พลตำรวจตรี เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ทหาร แพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว สำนักงานเขต จิตอาสา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2563 สืบเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 รวมเวลา 5 วัน
             การเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนเป็นจำนวนมาก อาจจะเป็นโอกาสของมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีที่จะฉวยโอกาสก่อเหตุร้ายหรือสร้างความวุ่นวายได้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมทั้งกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ในระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 2 ม.ค.63 รวม 10 วัน โดยให้ความสำคัญกับอาชญากรรมที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย ยาเสพติด และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ อาทิเช่น การดูแลสถานที่จัดงานที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สถานที่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี หรือ โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน