วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ตรวจความเรียบร้อยในงาน countdown @central worldวันที่ 31 ธ.ค. 2562  พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ตรวจความเรียบร้อยในงาน 
countdown @central world