วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และ ทางข้าม กับประชะชนที่มากราบไหว้ที่วัดพระแก้ว

      วันที่ 31 ธ.ค. 2562  พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 พร้อมด้วย ราชวัง 2,ราชวัง 6 และ ตำรวจสายตรวจ / จารจร / จิตอาสา ช่วยกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และ ทางข้าม กับประชะชนที่มากราบไหว้ที่วัดพระแก้ว