วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จิตอาสา“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ณ วัดมังกรกมลาวาส

        เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายจีนที่เยาวราช และจะทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์”
ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
       วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 05.00 น. พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6
พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.น.6 บก.จร. กทม.ทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ 
ณ วัดมังกรกมลาวาส ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร