วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

สน.ปทุมวัน พร้อมกำลัง จิตอาสา ร่วมรณรงค์มาตรการการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5

วันmuj 27 ม.ค.63 เวลา 06.50 น. 
สน.ปทุมวัน พร้อมกำลัง จิตอาสา ร่วมรณรงค์มาตรการการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM2.5 โดยร่วมกับผู้บริหาร ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน แจกหน้ากากอนามัย ณ ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน