วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

#เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.พระราชวัง ร่วมกับศูนย์​บริการสาธารณสุข​ 1 สะพานมอญ​ และ​ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร กทม. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

บำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

#ด้วยรักและห่วงใย เราจะสู้ภัยโควิทไปพร้อม ๆ กัน
พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.มอบหมายให้ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. มาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สน.พระราชวัง พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ ผกก.สน.พระราชวัง บรรยายสรุป สภาพปัญหาและมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และได้มอบแอลกอฮอล์เหลว จำนวน 100 ขวดและ 2 แกลลอน เพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณทีอาร์อาร์กรุ๊ป ที่ให้การสนับสนุน ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ยังคงมีขวัญกำลังใจดีเลยปฎิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทำดีต้องชื่นชม พลเมืองดี

ทำดีต้องชื่นชม
          วันที่ 8 มี.ค. 2563 นายประเสริฐ จัดสนาม (พลเมืองดี) อายุ 58 ปี ได้เก็บประเป๋าเงินของ น.ส.อังคณา วัฒนานุสรณ์ ได้ที่บริเวณ ห้างเมก้า พลาซ่า และนำมามอบให้พนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง เพื่อติดตามหาเจ้าของ ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ติดตามเจ้าของกระเป๋าให้มารับกระเป๋าเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย


วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองบงคับการตำรวจนครบาล 6 รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย

         เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัย ควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทาง
         ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยนำต้นทุนที่มีในทุกคนมาร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำสู่พฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ สำนึก น้ำใจ วินัย มารยาท ห่วงใย อภัย เกรงใจ และเคารพ ที่มีอยู่ในทุกคนมาสร้างเป็น “ทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”