วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563

เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

#เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.พระราชวัง ร่วมกับศูนย์​บริการสาธารณสุข​ 1 สะพานมอญ​ และ​ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพระนคร กทม. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

บำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

#ด้วยรักและห่วงใย เราจะสู้ภัยโควิทไปพร้อม ๆ กัน
พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.มอบหมายให้ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. มาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สน.พระราชวัง พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ ผกก.สน.พระราชวัง บรรยายสรุป สภาพปัญหาและมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 โดย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ได้ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และได้มอบแอลกอฮอล์เหลว จำนวน 100 ขวดและ 2 แกลลอน เพื่อใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณทีอาร์อาร์กรุ๊ป ที่ให้การสนับสนุน ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ยังคงมีขวัญกำลังใจดีเลยปฎิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทำดีต้องชื่นชม พลเมืองดี

ทำดีต้องชื่นชม
          วันที่ 8 มี.ค. 2563 นายประเสริฐ จัดสนาม (พลเมืองดี) อายุ 58 ปี ได้เก็บประเป๋าเงินของ น.ส.อังคณา วัฒนานุสรณ์ ได้ที่บริเวณ ห้างเมก้า พลาซ่า และนำมามอบให้พนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง เพื่อติดตามหาเจ้าของ ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ติดตามเจ้าของกระเป๋าให้มารับกระเป๋าเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย


วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

กองบงคับการตำรวจนครบาล 6 รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย

         เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัย ควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทาง
         ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยนำต้นทุนที่มีในทุกคนมาร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำสู่พฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ได้แก่ สำนึก น้ำใจ วินัย มารยาท ห่วงใย อภัย เกรงใจ และเคารพ ที่มีอยู่ในทุกคนมาสร้างเป็น “ทุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”