วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทำดีต้องชื่นชม พลเมืองดี

ทำดีต้องชื่นชม
          วันที่ 8 มี.ค. 2563 นายประเสริฐ จัดสนาม (พลเมืองดี) อายุ 58 ปี ได้เก็บประเป๋าเงินของ น.ส.อังคณา วัฒนานุสรณ์ ได้ที่บริเวณ ห้างเมก้า พลาซ่า และนำมามอบให้พนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง เพื่อติดตามหาเจ้าของ ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ติดตามเจ้าของกระเป๋าให้มารับกระเป๋าเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย