วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน

ตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน
       วันที่ 15 พ.ค. 63 สน.พระราชวัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และทหาร ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ 8 ประเภท ที่ได้รับการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจการได้ โดยประชาสัมพันธ์ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เข่น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ให้และผู้ใช้บริการ และการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น
ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ ร่วมส่งกำลังห่วงใยช่วง COVID-19

วันที่ 15 พ.ค. 2563
      ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ” ร่วมส่งกำลังห่วงใยช่วง COVID-19
ตามนโยบายรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 19 พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานในสังกัด เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (ผบก.น.6) จึงได้จัดทำโครงการ "ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ" ขึ้น ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน รวมทั้งประชาชนอีกหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน
คุณ สุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางพระนคร
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร.และประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านเศรษฐกิจ
คุณ เปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธาน กต.ตร.บก.น.6
คุณ ปรีดา ปรัตถจริยา กต.ตร. บก.น.6
คุณ จิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
คุณ ผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
คุณ กิตติพงศ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา บก.น.1 และ บก.น.6 ,ที่ปรึกษาเยาวชนสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการค้าอาวุธปืนวังบูรพา
สถานที่ตั้ง "ตู้ปันสุข" บริเวณหน้าที่ทำการ กองบังคับการตํารวจนครบาล 6 เปิดให้บริการ ตั้งแต่ เวลา 08.00 -20.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก หากพบว่ามีผู้ที่เข้ามาหยิบสิ่งของพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาจัดระเบียบ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ด้วยความห่วงใย พี่น้อง ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ การการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19

" ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ "
ด้วยความห่วงใย พี่น้อง ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ การการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้จัดให้มีโครงการ " รับอาหารฟรีครับ " และได้มอบเงินเพื่อเริ่มต้นโครงการ แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ ได้มอบนโยบายถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน อย่างยั่งยืน
พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. จึงได้รับมอบนโยบาย และ ได้สั่งการให้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ พร้อมแสวงหา ความร่วมมือกับประชาชน เพื่อดำเนินกิจกรรม ช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ ผบ.ตร.
พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ได้รับมอบหมาย จึงได้ ร่วมกับ พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สน.ยานนาวา ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มี "ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ #2 ไว้ที่บริเวณ ป้อมจราจรแยกสาธร เพิ่มขึ้น อีกจุดหนึ่ง เพื่อเพิ่ม ความสะดวกให้แก่ พี่ น้อง ประชาชน ที่ไม่สะดวก จะมาใช้บริการ "ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ #1" ที่ตั้งอยู่บริเวณ ด้านหน้า สน.ยานนาวา
เพื่อให้พี่น้องประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน สามารถนำ อาหารในตู้ ไปรับประทาน และ ยังเปิดโอกาศ ให้ผู้ที่ประสงค์จะ ปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของ นำมาใส่ภายในตู้ได้
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ป้อมจราจร คอยดูแล และคอยสำรวจสิ่งของภายในตู้ อยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน อย่างยั่งยืน ตาม นโยบาย ของ ผบ.ตร.
" ไม่พอ ให้แบ่งไป เหลือใช้ ให้แบ่งปัน "
13 พฤษภาคม 2563

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันนี้ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. 
      พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 , พร้อม สำราญ 1,2,4,6,2-1,4-1,6-1, เจ้าหน้าที่สายตรวจ,จราจร,ตชส.,เจ้าหน้าที่เขตพระนคร ฝ่ายเทศกิจ,ฝ่ายสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ร่วมกับ คุณศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย_อินเดียและ ท่าน ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม.เขต 1
ได้นำเครื่องบริโภค อาหาร น้ำดื่มและขนม จำนวน 320 ชุด มาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บริเวณชุมชนซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนบุญศิริ โดยได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กทม.กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนี้
- จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (SOCAIL DISTANCING)
- จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกาย และเจลล้างมือ
สถานที่ดำเนินกิจกรรม (ถนนบุญศิริ)
🔹ภายในบริเวณชุมชนซอยแพร่งสรรพศาสตร์
" รับอาหารฟรีครับ " จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

" รับอาหารฟรีครับ "
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด้วยความห่วงใย พี่น้อง ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ การการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้จัดให้มีโครงการ " รับอาหารฟรีครับ " และได้มอบเงินเพื่อเริ่มต้นโครงการ แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ ได้มอบนโยบายถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน อย่างยั่งยืน
พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. จึงได้รับมอบนโยบาย และ ได้สั่งการให้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ พร้อมแสวงหา ความร่วมมือกับประชาชน เพื่อดำเนินกิจกรรม ช่วยเหลือ พี่น้อง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ ผบ.ตร.
วันนี้ (12 พ.ค. 63) เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 จึงได้ ร่วมกับ พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สน.ยานนาวา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ, เจ้าหน้าเขตสาทร, เจ้าหน้าที่เทศกิจ, จิตอาสาสมัคร
"นำสิ่งของและอาหารฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ตาม นโยบาย ของ ผบ.ตร.

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

#เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
8 พ.ค. 63 สน.พระราชวัง สาธารณสุข ทหาร และ เทศกิจ ออกตรวจร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนปรน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้าน การเว้นระยะทางสังคม มีเจลล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตามมาตรการที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

“รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

“รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
ตามที่ท่าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนเรื่องอาหารนั้น จึงให้ สน.พลับพลาไชย 2 เร่งบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน
วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 16.00 น.
พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น.
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.
พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6
ร่วมกับ กต.ตร.กทม เจ้าหน้าที่เทศกิจ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.น.6 ภาครัฐและเอกชน
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามโครงการ
“รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
ณ วงเวียนโอเดียน
รายการแจกอาหาร ในกิจกรรมวันนี้ 16.00 น.
อาหารกล่อง+น้ำดื่ม รวม 400 ชุด ประกอบด้วย
1.จาก สนพลับพลาไชย 2 + กต.ตร จำนวน 250 ชุด
2.จากผู้สนับสนุน (นายธนวัฒน์ พิพัฒนนันท์) จำนวน 150 ชุด
3.ถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด ประกอบด้วย
3.1 ข้าวสาร 1 กก.
3.2 น้ำปลาขวดเล็ก 1 ขวด
3.3 น้ำมันพืชขวดเล็ก 1 ขวด
3.4 มาม่า 2 ห่อ
3.5 ปลากระป๋อง 1 กระป๋อง