วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แจกอาหารและน้ำดื่มในพื้นที่รับผิดชอบของสน.พลับพลาไชย 2

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 11.30 น. มีผู้มาแจกอาหารและน้ำดื่มในพื้นที่รับผิดชอบของสน.พลับพลาไชย 2 ดังนี้
- คริสตจักรไมตรีจิต ร่วมกับมูลนิธิไมตรีจิตสัมพันธ์และมูลนิธิไมตรีจิตพัฒนา แจกสิ่งของ, อาหารและน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด
- ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
สน.พลับพลาไชย 2 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จารุภัชร ทองโกมล ผกก.สน.ฯ, พ.ต.ท.ศักรินทร์ เกิดสำอางค์ รอง ผกก.ป.ฯ และพ.ต.ท.นพดล เทียมเมธา รอง ผกก.จร.ฯ ให้ จนท.สายตรวจ, จนท.จราจร และจนท.ชุดปชส.ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย, อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและล้างมือด้วยเจล) - สนง.เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยจนท.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และจนท.เทศกิจ ดูแลด้านสถานที่, ด้านสุขอนามัย และการรักษาความสะอาด - กำลังพลทั้งหมดประกอบด้วย 1) จนท.สายตรวจ 3 นาย 2) จนท.จราจร 3 นาย 3) จนท.ชุดปชส.ฯ 4 นาย 4) จนท.สนง.เขตป้อมปราบฯ 7 นาย

โครงการ อิ่มใจ อิ่มบุญ

 ตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 นั้น
วันที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนารัศมิ์ ผกก.สน.พลับพลาไชย1 คณะกต.ตร.สน.โดย คุณเปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธานกต.ตร.สน.ฯ , คุณอานนท์ สุขสัตยานนท์ , คุณดุจษะนันทน์ จักเดชไชย ,คุณเรไร เอกวิริยะกิจ
พ.ต.ท.ทัศพล สุขไปพบูลย์ รอง ผกก.ป.ฯ,พ.ต.ต.สุริยา ศรีเมือง สวป.ฯ ร่วมจัดโครงการ "อิ่มใจ อิ่มบุญ กต.ตร.พลับพลา" ภายใต้นโยบาย "รับอาหารฟรีครับ" ของพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. โดยจัดทำอาหารที่ปรุงสุกใหม่ (ไข่พะโล้,แกงเขียวหวานไก่) ราดข้าวสวยร้อนๆ จำนวน 200 จาน มาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป, คนตกงาน, จยย.รับจ้าง, รปภ และพนง.ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ บริเวณหน้า สน.พลับพลาไชย 1 โดยมี พลับพลา 2-0 สายตรวจ ตำรวจจิตอาสาพระราชทาน ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ จราจร สายสืบ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19
#มีการตรวจวัดไข้ เจลแอบกอฮอลล้างมือ และประชาสัมพันธ์จัดระเบียบให้ประชาชนเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.6 และครอบครัว

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งตำรวจทุกนายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัดจัดโครงการ “ขอบคุณตำรวจ” ที่ได้ช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
23 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น.
พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 พร้อมด้วย
พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รอง ผบก.น.6
พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช รอง ผบก.น.6
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.
ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.
นายกิตติพงษ์ เตรัจนชัย ประธานที่ปรึกษา บก.น.6
อาจารย์เปี่ยมเดช ปินโทละ ที่ปรึกษากต.ตร.บก.น.6
นายสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการ บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา หนังสือพิมพ์ เอเชียนิวส์ไทม์
ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.6 และครอบครัว จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม บก.น.6วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียนโล่ 94089,45698 และ 14485 โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น.

          ด้วยกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์
จำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียนโล่ 94089,45698 และ 14485
โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ. สน.พระราชวัง 79 ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0-2224-5050
          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและรายการสิ่งของหลวงและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ได้ที่ สน.พระราชวัง และ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
50 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2223-1222
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร