วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.6 และครอบครัว

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งตำรวจทุกนายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ จึงได้ให้หน่วยงานในสังกัดจัดโครงการ “ขอบคุณตำรวจ” ที่ได้ช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
23 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น.
พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 พร้อมด้วย
พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รอง ผบก.น.6
พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช รอง ผบก.น.6
ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.
ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.
นายกิตติพงษ์ เตรัจนชัย ประธานที่ปรึกษา บก.น.6
อาจารย์เปี่ยมเดช ปินโทละ ที่ปรึกษากต.ตร.บก.น.6
นายสุรเดช กรกิตติชัย ผู้อำนวยการ บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา หนังสือพิมพ์ เอเชียนิวส์ไทม์
ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.น.6 และครอบครัว จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม บก.น.6