วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชน จักดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พันธกิจของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา 4. ร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ 6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราจะสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ (28 ก.ค.63) เวลา 13.00 น. บก.น.6 โดย สน.พระราชวัง จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี เราจะสร้างไปด้วยกัน” โดยมี พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ประธานในพิธี พร้อมด้วยพล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น., พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6, พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกสร รอง ผบก.น.6, พ.ต.อ.จามร ทองพรรณ ผกก.สน.พระราชวัง และ สส.กานต์กนิษฐ์ สันตติ, ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาดังนี้
1. ตรวจสุขภาพฟรี ความดัน, เบาหวาน, ข้อเข่า, ตรวจฟัน และเอกซเรย์ปอด
2. เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงชุมชนท่าเตียน จำนวน 7 ราย
3. ตัดผมฟรี
4. เก็บขยะทำความสะอาดชุมชน
5. กิจกรรมฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย
โดยมีหน่วยงานสาธารณสุข 1 (สะพานมอญ), หน่วยทันตกรรม กรุงเทพมหานคร, วิทยาลัยสารพัดช่าง ข้าราชการตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกรฎาคม 2563จกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชุมชนรอบพระบรมมหาราชวัง ในเขตพื้นที่ สน.สำราญราษฏร์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 08.30
พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร
รอง ผบก.น.6
เป็นประธาน อบรมปล่อยแถว
-ชุด ชป.กร. 4 ชุดปฏิบัติ
-เจ้าหน้าที่.ตำรวจจิตอาสา บก.น.6
-เจ้าหน้าที่.เทศกิจ
-จิตอาสาภาคประชาชน
รวมทั้งสิ้น 93 นาย
ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชุมชนรอบพระบรมมหาราชวัง ในเขตพื้นที่ สน.สำราญราษฏร์ รวม 7 ชุมชน พร้อมแจกถุงยังขีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทั้ง 7 ชุมชน รวม 26 ราย


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๖
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๖ โดยมี
พ.ต.อ.อัศวยุทธ นุชพุ่ม รอง ผบก.น.๖
พร้อมด้วย รอง ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๖ และ ข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจนครบาล ๖ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงและได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ถวายราชสักการะ และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 28 ก.ค.63เวลา 07.00 น.
พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พร้อม​ด้วย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน รอง ผบช.น., พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น.บช.น., พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบช.น., พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น., พีระพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น., พล.ต.ต.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.น., ผบก.น. 1 - 9, อก., จร.,สปพ., อคฝ.,สส.,ผกก.ดส., ผกก.ศฝร., ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บช.น. และ คณะแม่บ้านตำรวจนครบาล ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ลานอเนกประสงค์ บช.น.