วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชุมชนรอบพระบรมมหาราชวัง ในเขตพื้นที่ สน.สำราญราษฏร์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6
วันที่ 28 ก.ค.63 เวลา 08.30
พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร
รอง ผบก.น.6
เป็นประธาน อบรมปล่อยแถว
-ชุด ชป.กร. 4 ชุดปฏิบัติ
-เจ้าหน้าที่.ตำรวจจิตอาสา บก.น.6
-เจ้าหน้าที่.เทศกิจ
-จิตอาสาภาคประชาชน
รวมทั้งสิ้น 93 นาย
ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในชุมชนรอบพระบรมมหาราชวัง ในเขตพื้นที่ สน.สำราญราษฏร์ รวม 7 ชุมชน พร้อมแจกถุงยังขีพเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนทั้ง 7 ชุมชน รวม 26 ราย