วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พทธศักราช ๒๕๖๒ "

ประมวลภาพประวัติศาสตร์  " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พทธศักราช ๒๕๖๒ "

สำนักข่าวไทย อสมท