วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ตำรวจชุดจิตอาสา สน.พลับพลาไชย 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราความความดีด้วยหัวใจ ” ทำความสะอาดพื้นที่คลองคลองผดุงกรุงเกษม และเทน้ำยาจุลินทรีย์จากธรรมชาติ(EM)ปรับสมดุล บำบัดน้ำเสีย