วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ขอถวายพระพรชัยมงคล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ทรงพระเกษมสำราญ
ทรงมีพระชันษายิ่งยืนนาน
ทรงเป็นพระมิ่งชวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 6