วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผบก.น.6 มอบประกันภัยโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บก.น.6