วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผบก.น.6 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในงานบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ณ วัดเทพศิรินทราวาส