วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผกก.สน.ปทุมวัน มอบหมายให้ตำรวจชุดจิตอาสา สน.ปทุมวัน ร่วมกับ สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ เราความความดีด้วยหัวใจ ” ทำความสะอาดพื้นที่คลองแสนแสบ