วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สน.จักรวรรดิ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายในที่ทำการ บ้านพัก ข้าราชการ ชุมชน สน.จักรวรรดิ เช็ด ถู ด้วย ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นผิวทั่วไป