วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผบก.น.6 ร่วมประชุมกับ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสาธารณะสุขสะพานมอญ เพื่อวางแนวทางการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาดของ covid -19 ณ ห้องประชุม บก.น.6