วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 ระหว่าง พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ กับ พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 คนใหม่