วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จิตอาสา สน.พระราชวัง จำนวน 10 นาย นำน้ำดื่ม และอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณจุดพักคอยประชาชนแยกกัลยาณไมตรี และพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564