วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาในหน่วยงานร่วมร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แจกอาหารปรุงสุก พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 250 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้สโควิด 19