วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พล.ต.ต.สรเสริญ ใช้สถิตย์ ผบก.น.6 (นครบาล6) ตรวจกำลังชุดเคลื่อนที่เร็ว หน้า สตช. กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุม ว.24นี้ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ