วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สน.ปทุมวัน อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และ รักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบ สถานที่จัดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ดำเนินการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์