วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ตรวจสอบน้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง