วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วีดีทัศน์ผลการปฏิบัติ ชุดปฏิบัติการร่วมพลเรือนเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข (ชุด ชป.กร.ฯร่วม)บก.น.6 ประจำเดือน พ.ย.64