วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สน.สำราญราษฎร์ ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ สน. เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สน.จักรวรรดิ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสะพานเจริญกรุง 31 (ชุมชนโชฏึก) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

สน.พลับพลาไชย 2 ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สน.ยานนาวา ทำกิจกรรมจิตอาสาฉีดล้าง ปัดกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์เก็บขยะมูลฝอย บริเวณ ณ วัดยานนาวา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สน.บางรัก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สน.พลับพลาไชย 2 ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สน.พระราชวัง จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณคลองคูเมืองเดิมตั้งแต่สะพานช้างโรงสี ถึง สะพานเจริญรัช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บก.น.6 เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564