วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีปล่อยแถว(31 ธ.ค.64) centralworld bangkok countdown 2022 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์