วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีเปิดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจสายงานสายสืบสวน บช.น.