วิสัยทัศน์ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 “เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินได้รับการบริการและ การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาอย่างเสมอภาคตามกฎหมายอย่างมีมาตรฐาน”

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สน.ยานนาวา ทำกิจกรรมจิตอาสาฉีดล้าง ปัดกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์เก็บขยะมูลฝอย บริเวณ ณ วัดยานนาวา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร